فن کوئل های دیواری

High Wall Mounted Type Fan Coil

High Wall Mounted Type Fan Coil

• تنوع ظرفیت از 200 CFM تا 800 CFM
• طراحی زیبا با پنلی مسطح
• نمایشگر دیجیتالی پنهان

 

 

 

 

 

 

lavita remote control 52E

 

• مجهز به کنترل از راه دور
• بهترین انتخاب برای پروژه های بازسازی

 

 

 

 

 

 

مکان های قابل استفاده

  • محیط های مسکونی، اداری و تجاری، محیط های فاقد سقف کاذب و پروژه های بازسازی

ظرفیت های فن کوئل های دیواری لاویتا

  • 200CFM
  • 300CFM
  • 400CFM
  • 500CFM
  • 600CFM
  • 800CFM