داکت اسپلیت کانالی با فشار استاتیک بالا

High ESP Duct Split

داکت اسپلیت با فشار بالا لاویتا

• هوای تازه برای بهبود هوا
• داشتن دامنه استاتیکی فشار بسیار وسیع
• طراحی استاتیک برای فضاهای مختلف

 

 

 

 

 

 

پمپ تخلیه آب داکت اسپلیت کانالی با فشار متوسط

• پمپ تخلیه آب
• مدل های متنوع توضیع هوا
• کاملا بی صدا

 

 

 

مدل های متنوع توزیع هوا

• دریچه خروجی هوای کنترلی
• اتخاب نوع برگشت هوا
• بدنه بسیار باریک
 
  • قابل استفاده در محیط های مسکونی، تجاری، لابی هتل ها و سینما ها

مدل های High Static Pressure10HP Duct-R22A

  • LCA-96D1HA