یونیت های خارجی

Outdoor Unit

یونیت خارجی داککت اسپلیت

• طراحی یکپارچه در تمامی واحد های بیرونی
• فن یونیت خارجی بهینه سازی شده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکت اسپلیت های لاویتا به همراه یونیت خارجی

• بدنه ضد زنگ با طول عمر بالا
• شبکه فن بهینه سازی شده

 

 

 

مدل های Outdoor Unit(On / Off 50Hz) - R410A

 • 000'18 (T3)
 • 000'24 (T3)
 • 000'30 (T1)
 • 000'36 (T3)
 • 000'48 (T3)
 • 000'55 (T3)

مدل های Outdoor Unit (Inverter) - R410A Cooling & Heating

 • 000'18 Inverter
 • 000'24 Inverter
 • 000'36 Inverter
 • 000'48 Inverter
 • 000'55 Inverter