اسپلیت دیواری لاویتا

Wall Mounted Split

• پنل دارای طراحی جدید و زیبا

• عملکرد آرام و بی صدا

• سرمایش و گرمایش قوی و سریع

• کنترل اتوماتیک دما از راه دور

• بدنه بسیار باریک

مکان های قابل استفاده

  • محیط های مسکونی، تجاری، پروژه های بازسازی

ظرفیت های اسپلیت دیواری لاویتا

  • ۹۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ - ۱۸۰۰۰ - ۲۴۰۰۰ - ۳۰۰۰۰